Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na stránkách našeho střediska!!!

    JUNÁK– svaz skautů a skautek ČR

je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou a nevládní organizací, sdružující mladší i dospělé členy a členky bez rozdílu národnosti,náboženského vyznání politického přesvědčení,rasy nebo jiných rozdílů.

 „Život ve skautském oddíle či družině může chlapcům a děvčatům pomoci nalézt cestu k přírodě, k druhým i k sobě samým. Pomáhá rozvíjet vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro budoucí uplatnění. Podporuje samostatnost a odpovědnost, tvořivost a touhu dále se zlepšovat.“

„Život ve skautském oddíle – to je přátelství, poznání, zábava, sport, odpočinek, ale i dřina a překonání sebe sama. Je to soužití v kruhu lidí, které je založeno na spolupráci, toleranci a obětavosti.“

„Život ve skautském oddíle – je nepřeberné množství zážitků, her a soutěží. Je to cesta k všestrannému a harmonickému rozvoji. Je to příprava na celý budoucí život.“

 

„Svět je složitý a orientovat se v něm stále těžší, zvlášť pro mladé lidi. Je tolik lákadel a pokušení… .“